terug naar boven

Vincent van Aggelen

Vincent is onderwijzer in groep 8 en lid van het management team van OBS de Ploeg in Laren. Tevens heeft hij in Bolivia les gegeven op een internationale school. Vanwege zijn affiniteit met besturen en politiek is Vincent goed in staat om de theorie aan de praktijk te toetsen.

“Na het succesvol afronden van mijn studie Bestuurskunde heb ik de opmerkelijk switch gemaakt naar het basisonderwijs. Een belangrijke reden hiervoor was omdat ik het respect voor de leraar terug wil brengen in onze maatschappij zoals ik dat vroeger zelf ook had voor mijn leraren.

Nu sta ik dagelijks met heel veel plezier voor de klas. Het is mijn doel om de kinderen hier een veilige omgeving te bieden zodat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen. Op deze manier wil ik ze een goede basis geven, zodat ze met veel zelfvertrouwen de stap naar de middelbare school kunnen maken.”