terug naar boven

Ria Bronneman-Helmers

Ria Bronneman-Helmers was vele jaren werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Van haar hand verschenen talrijke publicaties over het onderwijsbeleid, zoals Volwasseneneducatie tussen markt en overheid (1988), Scholen onder druk (1999), Voortgezet onderwijs in de jaren negentig (2002) en Duaal als ideaal? (2006). Voor de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (commissie Dijsselbloem) schreef zij Vijftien jaar onderwijsvernieuwingen in Nederland (2008). Eind 2011 verscheen haar laatste publicatie in SCP-verband, tevens haar proefschrift: Overheid en onderwijsbestel. Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010). Na haar pensionering was zij enkele jaren lid van de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs en schreef zij enkele artikelen in vaktijdschriften.

“Als niet-katholiek meisje in Zuid Limburg heb ik weinig vreugde beleefd aan het onderwijs dat ik daar tussen 1950 en 1965 heb “genoten”. Ik kon kiezen tussen een katholieke meisjesschool (dat nooit!) of een openbare school (die nu waarschijnlijk als zwak zou worden gekwalificeerd). Ik was dan ook blij dat ik na die periode, tijdens mijn studie politieke en sociale wetenschappen aan de toen nog Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, eindelijk docenten ontmoette waar je met plezier naar luisterde en die je aan het denken zetten. Het kandidaat-assistentschap was mijn beste onderwijservaring, die iedere student eigenlijk zou moeten kunnen meemaken.”