terug naar boven

Renée Frissen

Renée is onderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Het IPW bestudeert en verbetert de publieke zaak. Hiertoe doet het IPW actieonderzoek en ontwerpt en test nieuwe oplossingen en interventies.

“Mijn moeder, onderwijsdeskundige, las mij van jongs af aan Jip en Janneke voor, maar verdraaide altijd de namen. Dus waar Jip stond las zij Janneke en andersom. Ook vroeg ze mij altijd om ideeën voor nieuwe verhalen, die zij dan ter plekke voor me verzon. Deze tegendraadse manier van denken en tegelijkertijd de ruimte voor mijn eigen ideeën en creativiteit, ben ik altijd blijven opzoeken in mijn leerpaden. Ik wens dit ieder kind toe en ben er van overtuigd dat de kans hierop door een combinatie van digitale technologie en gedreven en gerespecteerde onderwijzers in de toekomst alleen maar groter wordt.”