terug naar boven

Peter van Lieshout

Peter van Lieshout is hoogleraar maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast vervult hij een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo is hij onder andere voorzitter van het bestuur van Qanu, de organisatie die de visitaties aan de Nederlandse universiteiten uitvoert en voorzitter van de commissie van de PO-raad die de ontwikkeling van de governance in het primair onderwijs ondersteunt. Eerder was hij onder meer voorzitter van de raad van toezicht van het ROC Midden Nederland. Als raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid was hij de hoofdauteur van het rapport ‘Naar een Lerende Economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland’.

Peter schreef de volgende essays