terug naar boven

Liesbeth van Welie

Liesbeth van Welie is lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden en van Saxion Hogescholen. Daarnaast is ze docent Methoden van Onderzoek bij Schouten en Nelissen. Voorheen was Liesbeth van Welie directeur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, hoofdinspecteur hoger en voortgezet onderwijs en bestuursadviseur van de Universiteit van Amsterdam. In 2013 promoveerde ze met een proefschrift over de onderwijsprestaties van migrantenleerlingen.

“Gedurende mijn lange loopbaan in het onderwijs heb ik vele honderden leerlingen en studenten ontmoet wier (groot-) ouders als immigranten naar Nederland waren gekomen. Het overgrote deel van die leerlingen was en is zeer succesvol, en bereikt in één generatie een veel hoger opleidingsniveau dan hun ouders, die vaak in het land van herkomst geen kansen hebben gehad om (langer) naar school te gaan. Merkwaardig genoeg gaat het maatschappelijke debat nauwelijks over die successen, maar over falen, uitval en andere problemen. Per definitie zijn succesvolle leerlingen en uitvallers andere individuen. Het onderwerp van zowel mijn proefschrift als mijn essay voor het congres op 25 juni 2015 is dan ook het succes van migrantenleerlingen, en een beschouwing op de invloed die het overheersend negatieve maatschappelijke debat op hen zou kunnen hebben.”

Liesbeth schreef de volgende essays