terug naar boven

Job Christians

Job is medeoprichter en mede-directielid van Onderwijs Maak Je Samen, een adviesbureau dat directies en leraren binnen het primair- en voortgezet onderwijs ondersteunt en educatieve uitgaven ontwikkelt. Voorheen was Job leerkracht op een basisschool en in het voortgezet onderwijs.

“Een waardevolle eigen ervaring, als leraar aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs, was voor mij de betrokkenheid van mijn leerlingen, wanneer we spraken over wat en hoe zij wilden leren en welke verwachtingen ze van hun eigen leraar hadden. De antwoorden op mijn vragen hierover, gaven hen en mij waardevolle informatie over de inrichting van mijn lessen. Bovendien droeg het bij aan hun gevoel van eigenaarschap en hun betrokkenheid.”