terug naar boven

Frans Leeuw

Frans Leeuw is directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  Daarnaast is hij hoogleraar Recht, Openbaar bestuur en sociaal wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Maastricht. Van 2000 tot 2003 was Frans Leeuw hoofdinspecteur van de Onderwijsinspectie. Eerder was hij o.a. Decaan Humanities van de Open Universiteit, directeur Algemene Rekenkamer en wetenschappelijk onderzoeker beleidsonderzoek te Utrecht en Leiden. Hij publiceerde in tal van wetenschappelijke tijdschriften en boeken.

“Lodewick, bekend van leerboeken literatuurgeschiedenis, literaire kunst en verzamelwerken van Nederlandstalige schrijvers was mijn docent Nederlands op de HBS in de laatste 2 jaar. Hij wist zijn belezenheid, zijn liefde voor het lezen, zijn betrokkenheid bij het werk van Pierre Kemp (dichter) en zijn enorme kennis, over te brengen op leerlingen die er open voor stonden. Dit waren er een aantal, zij het hooguit een kwart van de klas. Dit deed hij door gesprekken ná de les, persoonlijk gesigneerde boeken die werden uitgeleend, prikkelende vragen in de klas en redactioneel commentaar bij opstellen waar hij veel tijd stak. Pijprokend, licht afstandelijk maar tegelijkertijd, tegen het eind van het 5de jaar op de HBS, mooie verhalen vertellend over de 4700 boeken die hij nog moest lezen, zijn nieuwe huis gebouwd rondom boeken en zijn halve fles rode wijn – elke avond. Hij werd bijna 90 en bij zijn overlijden verscheen een uitgebreide en fraaie obituary in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden. Zo’n docent vormt niet alleen je docentschap maar veel meer.”