terug naar boven

Floor Soesbergen

Na haar studie Engelse taal en literatuur heeft Floor een aantal jaren rondgereisd. Uiteindelijk heeft ze toch gekozen voor de educatieve master en sinds vier jaar werkt ze als docente Engelse taal en literatuur op een MYP-havo/vwo school (Laar en Berg te Laren).

 

“Tijdens mijn eigen middelbare schooltijd en ook tijdens mijn studie wilde ik ab-so-luut niet voor de klas. Het leek me verschrikkelijk en een ondankbare baan. Maar na het afronden van mijn studie en vele jaren zwerven in het buitenland ging ik dan toch maar de educatieve master doen omdat er toch brood op de plank moest komen. En wat bleek? Ik was uit het juiste hout gesneden om les te geven aan pubers en er nog veel plezier aan te beleven ook. Mijn interesse ligt bij het verrijken van de belevingswereld van de leerling. Door andere culturen het lokaal binnen te halen, maar ook door de innerlijke belevingswereld te verkennen door middel van van Bildung; het vormgeven van karakter en moraalontwikkeling. Ik probeer in mijn (literatuur)lessen de geschetste wereld in het boek aan te laten sluiten bij de de belevingswereld van de leerling en deze zo ietsje op te rekken of te verdiepen.”