terug naar boven

Casper Stubbe

Casper is medeoprichter van Remind. Remind traint leerlingen, studenten, docenten en ouders om slimmer en gemotiveerder te leren. Casper is er van overtuigd dat je door je huiswerk anders aan te gaan pakken je ook meer zelfkennis kan opdoen en zo beter voorbereid bent op je eigen toekomst. Dit heeft een hele andere vorm van begeleiden nodig dan het geven van een vak. Daar helpt Casper docenten mee.

“Het jaar voor mij werd de tweede fase ingevoerd, het studiehuis en zelfstandig leren. Docenten zeiden vooraf al dat ze niks gingen veranderen. We kregen wel van alle werkboeken antwoordboeken in de les en moesten twee uur per week in de bieb van de school zitten. Dat was de hele invoering van de tweede fase voor mij. Je begrijpt dat we binnen een week allemaal zo’n antwoordboekje thuis hadden en we de grootste lol hadden in de bieb, maar niemand daar een boek open heeft gedaan. De doelstellingen van de tweede fase waren in mijn ogen prachtig (ja, echt), maar alles op school en in het beleid leek tegen te werken om het te laten slagen. Het concept school begreep ik al niet, nu bleek het verbeteren ook al niet te kunnen.”