terug naar boven

Andrea Frankowski

Andrea is als onderzoeker verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waar zij onder andere onderzoek doet naar de kwaliteit van onderwijs in het primair onderwijs. Daarnaast werkt zij aan een proefschrift op de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (Universiteit van Tilburg).

“Onderwijs van goede kwaliteit staat of valt met de leerkracht; ten slotte krijgt onderwijs gestalte in de klas, daar waar interactie plaatsvindt met leerlingen. Een relevante vraag is daarom wat een goede leerkracht eigenlijk is. Een mooi antwoord hierop kwam mij ter ore in een gesprek in het kader van onderzoek naar onderwijskwaliteit in het primair onderwijs. Helaas verhindert de belofte van anonimiteit het noemen van de bron; desondanks is het geformuleerde antwoord meer dan noemenswaardig: ‘Na afronding van de PABO is niet iedereen een goede leerkracht. Iedereen heeft de basisvaardigheden aangeleerd gekregen, maar de écht goede leerkracht is meer dan alleen dat diploma. De écht goede leerkracht is als een uitmuntende violist in een orkest. In dat orkest zitten goede muzikanten, maar er is er maar één die boven alle anderen uitstijgt. De écht goede leerkracht is die solist’.”