terug naar boven

Beter spreken over onderwijs

Iedereen vindt de kwaliteit van onderwijs belangrijk. Miljoenen jongeren en honderdduizenden docenten hebben er dagelijks mee te maken. Maar weten we ook waarover we het hebben? Of geeft iedere betrokkene een eigen betekenis aan kwaliteit van onderwijs?

Hierover is een fundamenteel debat gevoerd op het congres Kwaliteit van Onderwijs. Dit congres heeft plaatsgevonden op 25 juni 2015.

500 docenten, bestuurders, studenten, wetenschappers en opiniemakers hebben deze dag hun creativiteit ingezet voor de kwaliteit van onderwijs.

Hier vindt u het congresverslag met daarin verslagen van de sessies, de uitkomsten van het congres en de resultaten van het ‘zwermonderzoek’ dat tijdens het congres is uitgevoerd.

Contact: congres@kwaliteitvanonderwijs.nl

Congres thema's

Aan de hand van zeven spraakmakende thema’s zijn opvattingen uitgewisseld om een nieuwe koers te bepalen. Er is verder gegaan dan het uitwisselen van ideeën door het vormen van oordelen en het ontwerpen van voorstellen. Op de volgende thema’s zijn beschouwingen in de diepte geschreven.

  • Hoe moet het bestel veranderen?
  • Hoe tegenstrijdige waarden voor onderwijs te verzoenen?
  • Hoe moeten scholen en leerlingen/studenten met elkaar omgaan?
  • Wat zijn toekomstgerichte curricula?
  • Bepalen docenten de kwaliteit of voeren zij een opdracht uit?
  • Is afstemming van onderwijs op toekomstige arbeidsmarkten dwaas of wijs?
  • Draagt toezicht per saldo bij aan kwaliteit?

De beschouwingen vindt u in de essaybundel De echte dingen – Essays over kwaliteit van onderwijs. Het e-book kunt u gratis lezen. U kunt ook een hardcopy van de essaybundel aanschaffen.

Essayisten & schaduwraad

De essays zijn geschreven door een aantal vooraanstaande denkers over het onderwijs. Op de essays is voorafgaand aan het congres online kritisch gereflecteerd door onze schaduwraad van vernieuwende en dwarse denkers. Op het congres zelf hebben veel essayisten een rol vervuld in het ochtendprogramma. De schaduwraadleden hebben de drie ontwerpsessies in de middag vorm gegeven.

Essayisten

Aleid Truijens

Eric van 't Zelfde

Ferdinand Mertens

Filip Dochy

Frans de Vijlder

Frans Leeuw

Gert Biesta

Hans de Bruijn

Liesbeth van Welie

Peter van Lieshout

P.G. Kroeger

Ria Bronneman-Helmers

Roel in 't Veld

Tex Gunning

Wim Deetman

De beschouwingen vindt u in de essaybundel De echte dingen – Essays over kwaliteit van onderwijs. Het e-book kunt u gratis lezen.

e-book